Xác nhận thanh toán

Ngày tạo: 24/10/2023

Vietnam Travel

0961066646

info@vietnamtravel.vn

Số 34 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội, Việt Nam

Khách hàng: Nguyễn Văn A

0977520193

nguyenvana@gmail.com


Nội dung thanh toán: Tour Du Thuyền Hạ Long 3N2Đ

Nội dung thanh toán:

Tour Du Thuyền Hạ Long 3N2Đ


Ghi chú:

Hạ Long 3N2Đ - Dora Cruises
Check in 20/08/2023
Check out 22/08/2023

Tổng tiền

3,000,000 VND

điều khoản và điều kiện của
Vietnam Travel 9Pay